TIẾNG NÓI QUÝ VỊ RẤT QUAN TRỌNG >ĐỐI VỚICON CÁI QUÝ VỊ

SỰ RIÊNG TƯ VÀ NGƯỜI THAM GIA KHẢO CỨU

Privacy and Panelists

Các chính sách về sự riêng tư thường phức tạp và khó hiểu. Ðó là lý do chúng tôi tập trung vào việc trả lời một số thắc mắc về cách thức Nielsen xử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Quý vị thu thập những loại thông tin gì về tôi?

Nếu quý vị tham gia vào một cuộc khảo cứu của Nielsen, chúng tôi sẽ hỏi quý vị về tên và địa chỉ và có lẽ tên của các thành viên trong gia đình của quý vị. Chúng tôi sẽ hỏi quý vị về một số chi tiết về nhân khẩu, chẳng hạn như trình độ học vấn của quý vị, tuổi và nguồn gốc dân tộc của quý vị. Chúng tôi sẽ thu thập thói quen xem thông tin và thói quen mua sắm của quý vị và các thông tin khác từ những công ty có thẩm quyền cung cấp các loại thông tin như thế cho chúng tôi.

Quý vị có giữ kín thông tin của tôi không?

Chúng tôi hoàn toàn coi trọng sự tin cậy và bảo vệ danh tính của các người tham gia khảo cứu của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các công cụ và phương thức để bảo đảm rằng không một khả thể hợp lý nào có thể nhận diện được một cá nhân tham gia khảo cứu trong bảng báo cáo của chúng tôi thảo ra cho khách hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ KHÔNG sử dụng thông tin nhận diện cá nhân của quý vị để quảng cáo, tiếp thị hay khuyến mãi sản phẩm hay dịch vụ trực tiếp đến quý vị, và chúng tôi sẽ không cho phép khách hàng của chúng tôi khuyến mãi trực tiếp đến quý vị. Thí dụ như, chúng tôi kết hợp những câu trả lời chúng tôi thu thập được từ quý vị với câu trả lời của những người khác để tạo thành một bản báo cáo “tổng hợp”.

Chúng tôi sẽ tạo ra những bảng báo cáo rất khoa học dựa trên các thông tin kiểu mẫu. “Thông tin kiểu mẫu” là dữ liệu chúng tôi đã hình thành dựa trên các đặc trưng nhân khẩu và thói quen (như giới tính, tuổi tác, thói quen xem truyền hình, những trang mạng thường xem của quý vị) để ước định những gì mà những người giống như quý vị với những đặc trưng tương tự sẽ xem hay mua.

Quý vị làm thế nào bảo vệ thông tin của tôi?

Sự bảo mật an toàn của dữ liệu và sự bảo vệ thông tin cá nhân là nhất thiết đối với sự thành công và uy tín của chúng tôi. Chúng tôi đã hình thành các phương thức đo lường an toàn, gồm các phương thức mã hoá và các kiểu mẫu truy cập, nhằm giúp bảo vệ sự an toàn và kín đáo của dữ liệu dưới tầm kiểm soát của chúng tôi.

Quý vị có đo lường những gì tôi làm trên máy điện toán hay điện thoại di động của tôi không?

Nếu quý vị đồng ý tham gia trở thành một trong những người tham gia khảo cứu trên mạng hay điện thoại di động, nhu liệu đo lường hay nhu liệu ứng dụng mà quý vị gắn vào thiết bị của mình thu thập thông tin về những gì quý vị làm trên thiết bị của quý vị, và trong lúc quý vị lên mạng.

Quý vị chỉ thu thập thông tin về tôi – hay về cả gia đình tôi? Và, còn con cái tôi thì sao?

Chúng tôi rất muốn thâu thập thông tin về cả gia đình quý vị khi quý vị tham dự khảo cứu hay tham gia thảo luận. Dữ liệu từ cả gia đình quý vị giúp cung cấp cho chúng tôi sự hiểu biết tổng quan về thói quen tiêu thụ. Chúng tôi rất cẩn mật về sự riêng tư và an toàn của trẻ em. Nếu chúng tôi thâu thập thông tin hay lấy ý kiến từ các trẻ em dưới tuổi, chúng tôi chỉ làm điều này khi có sự cho phép của phụ huynh hay người bảo hộ trẻ.

Thông tin của tôi được sử dụng để làm gì?

Nielsen nghiên cứu về những gì người tiêu thụ xem, mua, yêu thích và thói quen của họ. Khách hàng của chúng tôi càng hiểu rõ người tiêu thụ, họ càng có khả năng tạo ra sản phẩm và dịch vụ thích hợp cho những gì quý vị muốn có và cần có.

Quý vị có đưa thông tin của tôi cho bất kỳ ai khác?

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị rất kỹ. Chúng tôi là một công ty nghiên cứu thị trường và đo lường; chúng tôi không phải là những nhà tiếp thị trực tiếp và không bán thông tin liên lạc của quý vị cho người khác. Thường thường, chúng tôi làm việc với những công ty với mục đích nghiên cứu thị trường hay phát triển sản phẩm, và nếu chúng tôi cho họ xem thông tin của quý vị, chúng tôi yêu cầu các công ty đó giữ kín và bảo mật an toàn cho thông tin của quý vị.

Quý vị có đưa thông tin của tôi cho những người tiếp thị qua điện thoại?

Không bao giờ. Thông tin liên lạc mà quý vị đưa cho Nielsen sẽ không được đưa ra ngoài cho các mục đích khuyến mãi.

Ðiều gì sẽ xảy ra cho thông tin của tôi sau khi nó được sử dụng?

Dữ liệu của quý vị có thể được lưu trữ với chúng tôi cho các mục đích nghiên cứu. Nó có thể được lưu trữ ở Hoa Kỳ hay ở nước ngoài, nhưng chính sách bảo mật riêng tư của chúng tôi được áp dụng tuyệt đối dù ở đâu.

Nếu tôi muốn xem hay xoá đi thông tin quý vị có về tôi thì sao?

Ðơn giản thôi, liên lạc với chúng tôi và hỏi để xem hay xoá đi dữ liệu này bất cứ lúc nào.