GIA ÐÌNH NIELSEN

Những ý kiến và kinh nghiệm của những người tham gia khảo cứu Nielsen giúp quan điểm của chúng tôi về thị trường phong phú hơn và bảo đảm cho nghiên cứu của chúng tôi phản ảnh đúng thói quen mua sắm và sử dụng truyền thông của người tiêu thụ.

Trên hơn 50 năm qua, Nielsen đã thâu thập và báo cáo về thông tin mua sắm và truyền thông. Chúng tôi đem lại cho người tiêu thụ hàng loạt cơ hội để đưa ra ý kiến của họ về việc mua sắm và tiêu thụ truyền thông. Quý vị có thể sẽ được mời tham gia vào nhóm người khảo cứu hay tham gia vào một cuộc khảo sát, và chúng tôi khuyến khích quý vị nên làm điều này.

Phân tích và hiểu biết của chúng tôi giúp đưa tin cho các quá trình tiến đến quyết định của các công ty và các nhà cung cấp nội dung cũng như các hoạt động nghiên cứu của các trường đại học và các cơ quan căn bản trong ngành. Sự tham gia của quý vị rất quan trọng đối với các tổ chức này và nhiệm vụ của họ với cương vị là người tạo ảnh hưởng và lèo lái kinh nghiệm của người tiêu thụ.

Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của quý vị và coi trọng sự riêng tư của quý vị. Nielsen sẽ KHÔNG BAO GIỜ sử dụng thông tin nhận diện cá nhân của quý vị để quảng cáo, khuyến mãi hay tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của các công ty thứ ba trên thị trường đến quý vị. Chúng tôi không cấp giấy phép, phát hành hay bán bất kỳ thông tin nào thâu thập được từ quý vị để có thể liên hệ đến một cá nhân sử dụng chẳng hạn như tên quý vị, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, v.v.

Tìm hiểu thêm về Chính Sách Bảo Mật Sự Riêng Tư của Nielsen>

LIÊN LẠC CHO NGƯỜI THAM GIA KHẢO CỨU NIELSEN

TV Diaries Tiếng Anh: 1-800-237-8611 tvdiaryinstructions@tvratings.com
TV Metered Tiếng Anh: 1-800-237-6493 tvratingsquestions@nielsen.com
Pinecone   scott@pineconeresearch.com
Homescan   lynne.morrison@nielsen.com
Nielsen Online   Help@NielsenNet.com
Nielsen Digital Voice   digitalvoice.us@nielsen.com
RewardTV   memberservices@rewardtv.com